Historie

               Historie van Filmhuis Artishock

                   Bijna vanaf de oprichting van de Vereniging Artishock zijn er in het gebouw aan de Steenhoffstraat
                   films gedraaid.
                   In het begin was dit nog geen regelmatige activiteit, maar zo nu en dan vertoonde men ergens
                   in een ruimte een film.
De allereerste film die in Artishock werd vertoond was de film “Z”, een film die hard stelling nam tegen de Griekse Junta, die op dat moment aan de macht was. Deze vertoning bracht nogal wat beroering teweeg en werd bijna door de toenmalige Soester politiek verboden. Dat heeft de toen nog jonge Vereniging er gelukkig niet van weerhouden om door te gaan met het vertonen van spraakmakende films. Gelukkig is in de jaren daarna de verhouding tussen politiek en Artishock steeds beter geworden, waardoor een dergelijk conflict heden ten dage ondenkbaar is.

film79Begin jaren '70 werd de Werkgroep Filmhuis opgezet als vast onderdeel van de Vereniging. Sindsdien zijn er wekelijks filmvoorstellingen in ons gebouw te zien geweest.

In de begintijd waren dit filmkopieën van het semi-professionele 16mm formaat, in die tijd heel gangbaar in het filmhuiscircuit. Later kwam daar een projector voor het veel betere 35mm formaat bij. Omdat interessante films op 16mm steeds schaarser werden, is er op enig moment besloten om uitsluitend nog 35mm films te draaien; een beslissing die weliswaar de beeld- en geluidskwaliteit zeer ten goede kwam, maar wel een grotere aanslag op het budget betekende. Omdat dit samenviel met een algemene daling van het bioscoopbezoek was dit voor het filmhuis een moeizame periode.

Gelukkig hebben de vrijwilligers uit die tijd kans gezien om het hoofd boven water te houden. Daardoor bleef het Soester publiek ook in die jaren verzekerd van de nieuwste en beste films. Tegenwoordig zien wij tot onze blijdschap weer een sterk stijgende publieke belangstelling.

Aangezien er binnen de gemeente Soest nog steeds geen ander forum is dat op reguliere basis films vertoont, proberen wij met een breed aanbod uit vooral het filmhuis- maar incidenteel ook het normale bioscoopcircuit een zo divers mogelijk publiek te bedienen. Uitgangspunten voor de filmkeuze zijn daarbij altijd de artistieke kwaliteit van de film, de maatschappelijke relevantie en een gevarieerd aanbod.

Vele jaren maakte Filmhuis Artishock deel uit van het Goois Filmcircuit. Deze samenwerking tussen de filmhuizen van Soest, Bussum, Weesp en Almere maakte de vertoning van goede en actuele films financieel haalbaar. Daarnaast bleek de uitwisseling van ideeën, artistieke inzichten en onderlinge hulp zeer waardevol.

film02In 2001 heeft het bestuur van de Vereniging besloten om de filmzaal grondig op te knappen. Zowel het interieur als de apparatuur waren door het langdurige gebruik aan vernieuwing toe. Begin 2002 is met deze facelift begonnen. Allereerst heeft het Filmhuis alle apparatuur vernieuwd en uitgebreid (een andere projector en een Dolby geluidsinstallatie). Hierbij maakte men zoveel mogelijk gebruik van zeer goed tweedehands materiaal, om binnen het gegeven budget een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren. Ook is het meubilair opgeknapt en voorzien van nieuwe bekleding.

Daarna heeft een grote groep enthousiaste vrijwilligers in de zomer de zaal omgetoverd tot een hoogst sfeervol filmpaleisje, met plaats voor 60 bezoekers. Zij hebben de ramen voorzien van geluidsisolatie en een luchtbehandelingsysteem aangebracht.

Deze operatie werd mede mogelijk gemaakt door giften van de gemeente Soest, de Rabobank Soest/Baarn/Eemnes, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het K.F. Heinfonds, het VSB Fonds en het Bouwcultuurfonds.

In 2012 heeft het filmtheater van Artishock zich aangesloten bij het proces van de digitalisering van de Nederlandse bioscoopwereld, zodat wij nu voldoen aan de hoogste eisen voor digitale projectie en de bijbehorende geluidsweergave.

Eigenlijk is de zaal te mooi geworden om er alleen maar in het donker in te zitten, maar gelukkig wordt hij ook gebruikt door andere werkgroepen. Bij die gelegenheden worden de luiken geopend en valt er volop daglicht door de sfeervolle boogramen. Toch zien de vrijwilligers van het filmhuis de luiken het liefst gesloten, want dan kunnen zij u trots uitnodigen om in onze zaal te komen genieten van de mooiste cinematografie.

Let op: wij draaien wekelijks op elke zondag- maandag- en woensdagavond, één keer in de maand op vrijdagmiddag (kinderfilm) en op speciale aankondiging.