Start een nieuwe werkgroep

Artishock 55 compleet

Start een nieuwe werkgroep bij Artishock

Activiteiten met een terugkerend karakter (wekelijks, maandelijks of enkele keren per jaar) die passen binnen onze functie: hét Cultuurpodium van Soest, worden binnen Artishock georganiseerd vanuit een werkgroep. 

Ieder lid van Artishock kan als hij/zij daar behoefte aan voelt een werkgroep starten. Een werkgroep bestaat dus uit leden van Artishock die zich voor een bepaalde culturele activiteit willen inzetten. 

Iedere werkgroep heeft een coördinator. Deze vertegenwoordigt de werkgroep en is binnen Artishock het eerste aanspreekpunt.

De werkgroep in oprichting oriënteert zich op de missie, mogelijkheden en ruimte en komt tot een plan van aanpak. 

Dit wordt besproken met het bestuur, eventueel met andere werkgroepen en vervolgens omgezet in concrete afspraken. 

Hierbij komen ook aan de orde de geldende richtlijnen voor het vastleggen van de gewenste ruimte, bar-instructie en -training, werken binnen de huisstijl, aanleveren kopij voor interne publiciteit, website en rapportage. 

Uitgangspunt is dat werkgroepen kosten-neutraal werken, dat wil zeggen: Recette/kaartverkoop dekt de directe kosten van de activiteiten. Baromzet valt hier buiten. Afschrijving van (duur) materiaal hoort er wel bij.

De werkgroepen werken geheel zelfstandig. Dit betekent dat de werkzaamheden worden verricht door de werkgroepleden. Denk daarbij aan:

  • Voorbereiding: programmering, vastleggen artiesten of andere reserveringen, publiciteit (in- en extern), reserveringssysteem kaartverkoop, etc.
  • Tijdens activiteit: inrichting ruimte (meubilair en techniek), kaartverkoop- controle, bezetting bar, begeleiding artiesten/sprekers én schoonmaken van alle ruimtes na afloop. 
  • Afwikkeling: evaluatie binnen werkgroep, financiële verantwoording naar penningmeester.

De infrastructuur van Artishock (algemene communicatie, website, gebouw, middelen) helpt mee om van de werkgroep een succes te maken.

Alle coördinatoren komen maandelijks bijeen. In dit overleg (het coördinatorenoverleg) is er alle ruimte voor praktische zaken maar is ook aandacht voor nieuwe initiatieven, wensen, samenwerking etc.

Februari 2022