Rooster Bestuursleden Artishock

ROOSTER BESTUUR ARTISHOCK

(Versie maart 2022)

  • Minimum 5 maximum 11 personen  in het bestuur (13a);

  • De voorzitter wordt in functie gekozen (13b-2)

  • Zittingsduur is 3 jaar, bestuurders zijn terstond herkiesbaar ( 13e)

  • AV benoemt de bestuursleden uit de leden, kandidaatstelling vrij. (13b-1)

Rooster van aftreden

aangetreden

Einde lopende
termijn

Extra informatie

Harm Jan (vz)

2014

2023

Laatste termijn

Hans

2004

2025

Herbenoembaar

Rob

2019

2025

Herbenoembaar

Gerard

2019

2025

Herbenoembaar

Jozé

2020

2023

Herbenoembaar 

Gijs

2020

2023

Herbenoembaar