Bestuursleden

Bestuursleden Artishock

 • Harm Jan Luth Voorzitter. Algemene vertegenwoordiging, Ledenvergadering, Klachten, Aandachtsvelden: politiek en gemeente, verhuurder.
  Mobiel: 06 5159 8157
 • Jozé Rutten-Nass Vicevoorzitter. Communicatie (Website, Artishock Berichten, nieuwsbrieven en publiciteit). Aandachtsveld: Lief en Leed. Vertegenwoordiging: PBO Radio Soest/Streekomroep
  Telefoon: (035) 6015877
  Mobiel: 06 5159 7346
 • Gerard Hupperetz Algemeen Lid, Aandachtsvelden: Medebewoners pand en stichting Museumplein
  Mobiel: 06 1299 2324
 • Rob van Beek Penningmeester. Financiële administratie. Aandachtsvelden: Verhuur en ledenadministratie.
  Mobiel: 06 8117 7627
 • Hans Crane Algemeen lid, IT-infrastructuur
  Telefoon: 035 543 17 66
 • Gijs van der Scheer Secretaris, Lange termijn strategie intern en extern (w.o. gemeentelijk cultuurbeleid), Juridische zaken.
  Mobiel: 06 5110 5126