Wijsbegeerte
Vrijdagavond, 12 november, 20.30 uur: We onderzoeken onder andere het modieuze thema schaamte. Maar eerst: De mens is een dier begiftigd met een relatief groot bewustzijn. Wij kunnen emoties en gedachten in het geheugen opslaan en aan elkaar koppelen. Daarmee kunnen we terugkijken in de tijd en ons een voorstelling maken van de toekomst. En ons onttrekken aan de wetmatigheden van de evolutie. Met deze uitgangspunten, die hij uitvoerig toelicht, praten we met Paul Luiten over de vraag wat dit kan betekenen voor die toekomst. Werkt de mens zich vast of is er een escape? Hoe gaan we om met niet al te optimistische toekomstverwachtingen? 2020111 PaulLuiten 640x480