Wijsbegeerte
Zaterdag, 18 februari, 14:00 uur: Waarom is Spinoza wereldwijd zo in trek? Wereldwijd is er groeiende belangstelling voor de Nederlandse filosoof Spinoza. Wat maakt zijn ideeën over democratie en vrijheid voor onze verwarrende tijd zo belangwekkend? Autocraten rukken op, maar ook in eigen samenleving worden rechtsorde en democratie van binnenuit bedreigd. Wat heeft de grote denker en banneling Spinoza ons te vertellen? Filmvertoning over de grote Nederlandse filosoof in filmhuis Soest, nagesprek met Robin Lutz en Wiep van Bunge. 2020111 PaulLuiten 640x480

Vrijdagavond, 10 maart, 20:30 uur: Salon van de wijsbegeete. 2020111 PaulLuiten 640x480