Wijsbegeerte
Vrijdagavond, 13 november, 20.30 uur: Salon van de wijsbegeerte: Paul Luiten, Nadenken over de toekomst. De mens is een dier begiftigd met een relatief groot bewustzijn. Wij kunnen emoties en gedachten in het geheugen opslaan en aan elkaar koppelen. Daarmee kunnen we terugkijken in de tijd en ons een voorstelling maken van de toekomst. En ons onttrekken aan de wetmatigheden van de evolutie. Hoe gaan we persoonlijk en als samenleving om met niet al te optimistische toekomstverwachtingen? 2020111 PaulLuiten 640x480