Exposanten
               Informatie voor exposanten

               
Podium voor beeldende kunst

                    Artishock biedt een podium aan beeldend kunstenaars door maandelijks (juli en augustus uitgezonderd) een nieuwe tentoonstelling te organiseren.
                    De vereniging heeft hierbij geen commerciële doeleinden. Aspirant - exposanten, wonende in Soest en/of de omgeving van Soest,
                    die zich bezighouden met schilderen,
tekenen, gemengde technieken, grafisch werk, fotografie, enz., kunnen zich bij ons aanmelden.
                    Driedimensionale objecten behoren niet tot de mogelijkheden omdat de grote (expositie) zaal voor verschillende doelen wordt gebruikt.


Aanvraag
Wie wil exposeren dient dit bij voorkeur per e-mail aan te vragen bij de coördinator van de werkgroep Galerij: Conny van Gelder (con.gelder@kpnmail.nl). In de aanvraag s.v.p. uw naam, adresgegevens, email-adres en telefoonnummer(s) vermelden. U ontvangt  bericht of we  - na het bekijken van toegestuurde foto’s of uw website - overgaan tot een kennismakings- en ballotagebezoek.

Ballotage
Aspirant-exposanten worden door twee personen uit onze werkgroep thuis of in hun atelier bezocht, enerzijds ter kennismaking en anderzijds om het originele werk te zien. De definitieve beslissing wordt in een vergadering van de werkgroep genomen. Tegen een afwijzing is geen beroep mogelijk. Los van het artistieke niveau dient het te exposeren werk te passen binnen de identiteit en sfeer van de Vereniging Artishock. Van een toewijzing ontvangt de aspirant een formele schriftelijke bevestiging, waarin de nodige gegevens en voorwaarden worden vermeld.

Condities
Exposeren in Artishock is gratis. Ook in geval van verkoop rekenen wij geen commissie.  Als tegenprestatie wordt van de exposant gevraagd zich ervoor in te spannen dat een zo groot mogelijk aantal bezoekers de feestelijke opening bijwoont.

Expositiezaal
De exposities vinden plaats in de grote zaal van Artishock (13,75  x 5 m.). Deze ruimte bevindt zich op de eerste verdieping en is direct toegankelijk vanuit de Soos. De grote zaal wordt ook gebruikt voor andere verenigingsactiviteiten, bijvoorbeeld voor concerten en andere podiumkunsten. Incidenteel wordt de zaal ook verhuurd aan derden.

Looptijd en openstelling
Een expositie loopt als regel vanaf de opening op de eerste zaterdagavond van de maand tot en met de woensdagochtend van de voorlaatste week van de maand.
De vaste openingstijden zijn: woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, zondag- en maandagavond van 19.15 tot 20.15 uur. Aspirant-bezoekers  kunnen desgewenst ook een telefonische afspraak maken met huismeester Semmy Prinsen.

Opbouwen en afbreken
De expositie wordt als regel opgebouwd op de vrijdagochtend, direct voorafgaande aan de  opening, tenzij anders overeengekomen. Het afbreken vindt  plaats op de vrijdagochtend, voorafgaande aan de laatste zaterdag van de maand, tenzij anders overeen gekomen.

Publiciteit
De exposant zorgt zelf voor wat hij/zij nodig acht aan publiciteit. Te denken valt aan: visitekaartjes, uitnodigingen, posters, e.d. Voor het maken van een poster wordt desgewenst het logo van Artishock ter beschikking gesteld.  Een werkgroeplid zal tijdig een afspraak maken voor een kunstenaarsinterview ten behoeve het Artishock Maandblad en de deze website. Dit persbericht wordt door Artishock ook naar de lokale en regionale media gestuurd.

Verkoop en verzekering
Hoewel Vereniging Artishock geen commerciële doeleinden nastreeft, kunnen de  exposanten hun werk wel te koop aanbieden. Er wordt geen provisie in rekening gebracht. De exposant draagt bij aan de verzekering van het werk, het bedrag staat vermeld in de overeenkomst tussen de exposant en Artishock.

Organisatie
De organisatie van de tentoonstellingen ligt in de handen van de Werkgroep Galerij. De gegevens van de coördinator is te vinden via de kolom links onder 'Contact info'.