Archief Extra Nieuws


Van het bestuur

Artishock leeft!

In deze tijden van crisis, waarin alle cultuurtempels het zwaar hebben, is het prachtig om te zien dat diverse van onze werkgroepen (film, jazz, koor) al weer activiteiten hebben opgepakt met inachtneming van alle Cordona-richtlijnen. Dit bewijst weer eens dat de cultuur bij alle vrijwilligers van Artishock in goede handen is en dat we slagvaardig kunnen -en willen- inspelen op de nieuwe realiteit. We proberen dan ook in de zomer met sommige activiteiten door te gaan.

Over realiteit gesproken: Het zal niemand ontgaan zijn dat de veranderingen in / en voor het Soester-cultuurveld over elkaar heen buitelen. Natuurlijk de Coronacrisis zelf, maar ook alle gevolgen daarvan.
Dan is er ook nog de aangekondigde komst van een nieuw theater -(tot ca 350 (!) personen- in de Wilhelminakerk. Een ander nieuw theater (van IDEA) en een nieuwe bibliotheek krijgen een rol in de Gebiedsvisie Dalweg. Ook rondom Paleis Soestdijk is besloten tot heel veel nieuwe culturele voorzieningen, die Soest kunnen bedienen.
Zijn al deze ontwikkelingen binnen Soest op elkaar afgestemd? Nee!
Op dit moment baseert het de conceptnota cultuurvisie 2021-2025 van de gemeente zich op oude gegevens en mist veel van de nieuwe ontwikkelingen.

Naar de mening van Artishock kan de cultuur worden geholpen èn kunnen miljoenen Euro’s worden bespaard door de tijd te nemen deze nieuwe ontwikkelingen in de cultuurvisie wèl mee te nemen en dit met het Soester culturele veld goed door te spreken. Dit vraagt het Artishockbestuur aan de gemeente.
Artishock zelf acht het ook nodig om de eigen positie in dit krachtenveld te bepalen en het bestuur heeft het nieuwe bestuurslid Gijs van der Scheer gevraagd om voor Artishock een lange termijnvisie te ontwikkelen, die te zijnertijd natuurlijk intern breed besproken zal worden.

Lees meer... 

logo algemeen hoek