Algemeen

Artishock stappenplan heropening

Met de toenemende vaccinatiegraad en de betere weersomstandigheden, lijkt het er dan echt op dat Artishock weer opengaat. Natuurlijk geleidelijk en volgens de richtlijnen die door diverse overheden worden verstrekt en zo af en toe worden aangepast: niets is zeker.
Maar zo ziet het plan er op dit moment uit:

Vanaf 19 mei is kunst en cultuurbeoefening binnen weer toegestaan
Beoefening, dus nog geen publiek! Hoera voor onze werkgroepen zoals de tekenclub, zang en theatersport.

Vanaf 9 juni zijn vervolgens de culturele instellingen voor publiek weer open.
Onze Galerij, de debatclubs en zeker ook het filmhuis mogen aan de slag.

Vanaf een later moment zijn de evenementen (waar echt veel publiek komt) weer toegestaan.

Het bestuur

 
Cultuur Impasse?
 
Voor ons "Huize St. Jozef" staat een enorme kubus, met talloze foto's van mensen die in een lockdown-situatie zaten. Een productie van Nadja Willems uit Soest, die de afgelopen maand onze expositie verzorgde met bijzondere foto's. Als je dat ziet, binnen en buiten, denk je mogelijk het gaat zo slecht niet met de cultuur. Maar dat is uiterlijke schijn. Het gaat de meeste podia helemaal niet goed! Dat blijkt ook uit het feit dat dit jaar geen toneelprijs wordt uitgereikt. Geen Theo d'Or en geen Louis d'Or, wel genomineerden, die meedingen met genomineerden in 2021.
 
En hoe gaat het met ons, met Artishock? 
We zijn heel blij dat vrijwel alle werkgroepen weer actief zijn. Heel fijn voor ons sociaal-culturele leven. Maar met een halvering of meer van onze bezoekersaantallen komen we financieel niet rond. Ook niet met een subsidie van de gemeente Soest en een handreiking van de eigenaar van ons gebouw. Dat vraagt van ons twee zaken: 
  1. Hoe en waarop kunnen we bezuinigen, zonder de kwaliteit van onze producties aan te tasten
  2. Hoe genereren we meer inkomsten.
Wat dat laatste betreft doe ik een beroep op u: werf een of meer nieuwe leden voor structureel hogere inkomsten.
En, Artishock is een culturele ANBI-organisatie, dat wil zeggen dat uw gift voor 125 % aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting (150 % voor een bedrijf).

Help ons door deze cultuur-impasse heen!

Met dank, namens het bestuur en alle vrijwilligers,
 
 
 
Harm Jan Luth