Algemeen

Artishock in lock down

Het is niet anders. Tot zeker 16 maart 2021 gaat Artishock dicht. Alle al geplande activiteiten tot die tijd zijn geannuleerd. Artishock gaat natuurlijk proberen de verloren tijd in te halen

Met alle werkgroepen kijken we vooruit én werken samen aan een mooi cultureel aanbod in 2021. We hopen en rekenen erop jullie allemaal weer snel te zien.

Het bestuur
 
Cultuur Impasse?
 
Voor ons "Huize St. Jozef" staat een enorme kubus, met talloze foto's van mensen die in een lockdown-situatie zaten. Een productie van Nadja Willems uit Soest, die de afgelopen maand onze expositie verzorgde met bijzondere foto's. Als je dat ziet, binnen en buiten, denk je mogelijk het gaat zo slecht niet met de cultuur. Maar dat is uiterlijke schijn. Het gaat de meeste podia helemaal niet goed! Dat blijkt ook uit het feit dat dit jaar geen toneelprijs wordt uitgereikt. Geen Theo d'Or en geen Louis d'Or, wel genomineerden, die meedingen met genomineerden in 2021.
 
En hoe gaat het met ons, met Artishock? 
We zijn heel blij dat vrijwel alle werkgroepen weer actief zijn. Heel fijn voor ons sociaal-culturele leven. Maar met een halvering of meer van onze bezoekersaantallen komen we financieel niet rond. Ook niet met een subsidie van de gemeente Soest en een handreiking van de eigenaar van ons gebouw. Dat vraagt van ons twee zaken: 
  1. Hoe en waarop kunnen we bezuinigen, zonder de kwaliteit van onze producties aan te tasten
  2. Hoe genereren we meer inkomsten.
Wat dat laatste betreft doe ik een beroep op u: werf een of meer nieuwe leden voor structureel hogere inkomsten.
En, Artishock is een culturele ANBI-organisatie, dat wil zeggen dat uw gift voor 125 % aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting (150 % voor een bedrijf).

Help ons door deze cultuur-impasse heen!

Met dank, namens het bestuur en alle vrijwilligers,
 
 
 
Harm Jan Luth