Archief

Salon van de wijsbegeerte: Denken over emoties

Op vrijdagavond 9 mei om 20.30 uur wordt weer een Salon van de wijsbegeerte gehouden in Artishock. Centraal die avond staat omgaan met emoties.

Hoe ga ik om met mijn emoties? Sterker: hoe ga ik om met mijn tegenstrijdige emoties? Een methode om te leren omgaan met je emoties is een interne dialoog tussen je emoties voeren en zelf als een boven de partijen staande voorzitter daartussen te bemiddelen en een besluit te nemen. Leden van de Soester toneelvereniging De Rietpluim beelden zo'n interne dialoog uit in de vorm van een discussie tussen familieleden met verschillende conflicterende emoties en een vader als gespreksleider, geschreven door Ellen ten Berge.

 2014-05 EllentenBerge

Ellen ten Berge: 'Orde scheppen door emoties te benoemen'

Naar aanleiding daarvan reflecteren we op vragen als: wanneer word je emotioneel? Waar komen mijn emoties vandaan? Zijn persoonlijke emoties positief of negatief? Moet je luisteren naar je emoties? En hoe dan? Is emotie een goede raadgever? Zo ja, wat vertelt een emotie jou? Wanneer geef je je emoties de ruimte en wanneer probeer je ze te beperken?

Wat betekent dit voor collectieve emoties? Wat vertelt ons 'emotie-tv'? Is het beter 'onderbuikgevoelens' uit te leven of moeten we die beheersen? Is het publieke debat eigenlijk wel mogelijk zonder emoties?

Voor de pauze leest Frank de Zanger enkele gedichten voor van zijn hand, namelijk 'Het Woord' en 'Zeven dagen regen'. De muzikale intermezzo's worden verzorgd door de Soester violiste Elizabeth Liefkes. Zij is muziek- en viooldocente en speelde
jarenlang in het Metropole Orkest.

De Salon van de wijsbegeerte is bedoeld voor mensen die er plezier aan beleven in ongedwongen sfeer naar elkaars verhalen te luisteren en met elkaar te filosoferen. SVP aanmelden door te bellen met Kees Waagmeester (035) 602 4951 (inspreken kan ook).

Salon van de wijsbegeerte, vrijdag 9 mei 2014, 20.30 uur. Artishock, Steenhoffstraat 46a, Soest. Entree € 7,50 en € 6,- (Artishockleden) inclusief twee consumpties. Elke extra consumptie € 2,- Aanmelden: (035) 602 4951, inspreken kan ook.