Archief

Salon van de wijsbegeerte:

religie, zinvol of schadelijk?

Op vrijdag 14 maart 2014 wordt in Artishock weer een Salon van de wijsbegeerte gehouden met 'religie' als belangrijkste gespreksonderwerp.

Is religie zinvol of schadelijk? Praten over religie kan tot gekibbel leiden en daarom vermijden we dat vaak. Religie is vaak verbonden met een waarheidsclaim en dan is een gesprek hachelijk. Toch, meent Arjen Kranendonk, opgeleid als godsdienstsocioloog, moeten we in staat zijn tot een goed gesprek.
Sterker nog: van een gelovige - en daarmee ook van een principieel atheïst - mag worden verwacht dat hij of zij zich verantwoordt voor zijn diepste overtuiging en voor de gevolgen ervan. Kranendonk vraagt zich af wat de betekenis van het joods-christelijk erfgoed voor onze samenleving is. En: hoe moeten we ons verhouden tot de islam?

Religie kent vele verschijningsvormen. Het kan inspireren tot heil voor de mens, maar ook onheil legitimeren. Daarom alleen al behoort de normatieve vraag gesteld te worden naar de betekenis van religie in het publieke domein.

201403Kranendonksite

Arjen Kranendonk: 'Een gelovige behoort zich te verantwoorden'

Arjen Kranendonk verzorgt als pianist ook de muzikale intermezzo's met mezzosopraan Maria de Bruin. Ze zingt een aria van Purcell en van Händel en liederen van Hugo Wolf.

Voor de pauze interviewt Mateo Alvarez Nelleke Nieuwboer, de schrijver van het script van de film 'Het  meisje en de monnik' die nu in de maak is. Nelleke is 'onontkoombaar gegrepen door de materie over Maria Magdalena'. Wat heeft Maria Magdalena Nelleke dan te vertellen? Op speelse wijze probeert Nelleke in haar film te laten voelen, beleven en te bespiegelen wat haar raakt in het wezen en de kracht van het verhaal van Maria Magdalena.

De Salon van de wijsbegeerte is bedoeld voor mensen die er plezier aan beleven in ongedwongen sfeer naar elkaars verhalen te luisteren en met elkaar te filosoferen. SVP aanmelden door te bellen met Kees Waagmeester (035) 602 4951 (inspreken kan ook).

Salon van de wijsbegeerte, vrijdag 14 maart 2014, 20.30 uur. Artishock, Steenhoffstraat 46a, Soest. Entree € 7,50 en € 6,- (Artishockleden) inclusief twee consumpties. Elke extra consumptie € 2,00. Aanmelden: (035) 602 4951, inspreken kan ook.