Archief

Salon van de wijsbegeerte: De betekenis van verhalen

Op vrijdag 13 september 2013 wordt in Artishock weer een Salon van de wijsbegeerte gehouden met twee thema’s. We gaan in op de betekenis van verhalen en we reflecteren op de kunst anno nu.

Religie, filosofie en wetenschap strijden om de voorrang als het gaat om bronnen van kennis. Maar het verhaal heeft de oudste rechten en komt steeds weer terug als het al ooit is weggeweest. Zangeres en tekstschrijver Nelleke Nieuwboer, die de muzikale intermezzo’s verzorgt met Sefardische en Jiddische liedjes, vertelt een van haar verhalen, ‘Granada’. Mateo Alvarez begeleidt Nelleke op de gitaar.

Met Cees Paul gaan we na wat meer in het algemeen de betekenis is van het verhaal. ‘Alles is maar net het verhaal dat je ervan maakt. De mens schept samenhang, ook waar die er niet is door er een verhaal van te maken.’ Voor veel mensen is hun eigen verhaal van onontkoombare logica – het heeft zo moeten zijn. Met het verhaal worden we begrepen en geloofd. Maar heeft het verhaal ook z’n beperkingen? 

2013-09 Annabel

Annabel Storm: beeld en taal

De jonge kunstenares Annabel Storm exposeert deze maand in Artishock met door haar gemaakte foto’s. Als je haar beelden in een andere context zet, zo zal ze tijdens de Salon laten zien, ontstaan er ook andere betekenissen. Daarover spreken alleen al betekent dat beeld verandert in taal. Annabel zoekt zoals veel kunstenaars grenzen op. Nu al weet ze: exposeren op witte wanden, dat is het niet. Te passief? Te consumptief? Wat beoogt ze met haar kunst? Maatschappelijke relevantie? Maar heeft kunst nog invloed nu ze gedemocratiseerd is? Welke kant het gesprek op gaat is niet te voorspellen, maar dat Annabel interessante vragen oproept, mag duidelijk zijn. 

De Salon van de wijsbegeerte is bedoeld voor mensen die er plezier aan beleven in ongedwongen sfeer naar elkaars verhalen te luisteren en met elkaar te filosoferen. SVP aanmelden door te bellen met Kees Waagmeester (035) 602 4951 (inspreken kan ook).

Salon van de wijsbegeerte, vrijdag 13 september 2013, 20.30 uur. Artishock, Steenhoffstraat 46a, Soest. Entree € 7,50 en € 6,- (Artishockleden) inclusief twee consumpties. Elke extra consumptie € 2,00. Aanmelden: (035) 602 4951, inspreken kan ook.