Archief

Salon van de wijsbegeerte

De kunst van de dialoog

Op vrijdag 8 maart 2013 wordt in Artishock weer een Salon van de wijsbegeerte gehouden. Twee thema's worden uitgediept: 'zelfreflectie' en: 'de kunst van de dialoog'.

Voor de pauze vertelt Heleen van Soest, die onder meer actief is in het Centrum voor zelfbezinning, over haar ervaringen met zelfreflectie. Zo loopt ze bewust langere tijd rond met een bepaalde levensvraag waardoor ze nieuwe en verrassende gezichtspunten ontdekt en zo de wereld anders ervaart. Bijvoorbeeld een vraag als: 'wat laat ik na?' Of: 'respecteer ik het anders-zijn van elkaar?'

Schram

Na de pauze gaan we in gesprek met Harry Schram (foto) die een studie schreef over polair denken. Polair denken houdt zich bezig met de tegenstelling van twee zelfstandige dingen of personen. Ons bestaan is opgebouwd uit een tweeheid, zegt Schram: goed en kwaad, denken en voelen, lichaam en ziel, het menselijke en het goddelijke. Volgens hem is het onzin te menen dat alles uiteindelijk één is. Tegenstellingen moeten niet worden opgeheven, want dan is de polariteit opgeheven, doordat bijvoorbeeld de ene mens over de ander heerst. Schram verwerpt het streven naar overeenstemming en zet zich af tegen het compromis. Maar als je geen overeenstemming nastreeft en zelfs geen compromis wilt sluiten in je relatie, kies je dan juist niet voor jezelf ten koste van een ander? Vragen genoeg. Het gesprek zal dan ook gaan over de kunst van de dialoog en de kwaliteit van het gesprek tussen mensen en in het publieke domein.

Harry Schram is ook een bekend pianist. Met de cellist Gerald Kroon, die onder meer bij het Radio Filharmonisch Orkest werkte, verzorgt hij deze avond de muzikale intermezzo's.

De Salon van de wijsbegeerte is bedoeld voor mensen die er plezier aan beleven in ongedwongen sfeer naar elkaars verhalen te luisteren en met elkaar te filosoferen. SVP aanmelden door te bellen met Kees Waagmeester (035) 602 4951 (inspreken kan ook).

Salon van de wijsbegeerte, vrijdag 8 maart 2013, 20.30 uur.
Artishock, Steenhoffstraat 46a, Soest.

Entree € 7,50 en € 6,- (Artishockleden) inclusief twee consumpties. Elke extra consumptie € 2,00.

Aanmelden: (035) 602 4951.