Wijsbegeerte

De eerstvolgende Salon van de wijsbegeerte wordt gehouden op vrijdagavond 13 september 2019. Daarin beantwoorden vier deelnemers vragen over een boek dat ze recent heben gelezen.Meer informatie volgt half augustus.

De daarop volgende Sanon wordt gehouden op vrijdagavond 8 november 2019