Archief Extra Nieuws

Graag informeren we jullie over actuele zaken binnen onze vereniging, we gaan dit steeds meer digitaal doen. Dus houd onze nieuwsbrieven in de gaten.

Veel waardering voor de vrijwilligers die zich de afgelopen weken op verschillende terreinen hebben ingezet om onze activiteiten - Corona-proof - weer in gang te zetten. 
Leuk te merken dat er zoveel behoefte is om dingen te ondernemen. 
Ook klussen binnen en buiten het gebouw zijn opgepakt. In de grote zaal is een beamer geplaatst waarmee tijdens bijeenkomsten, op kwalitatief niveau, ondersteunend beeld kan worden getoond (maak er gebruik van!). 
Ook onze buitenruimte (achtertuin) is weer helemaal toegankelijk. Kom maar eens kijken.

Wat de activiteiten betreft, ook in de maand juli is er weer het nodige te genieten. 
Het Filmhuis biedt diverse voorstellingen, Salon van de Wijsbegeerte/Tegenlicht Meetup organiseren een samenkomst en Podium Plus organiseert twee concerten. Op de website vindt je alle informatie! Natuurlijk organiseren we zaken Corona-proof.

Het bestuur is in de afgelopen periode actief gebleven, nu in de nieuwe samenstelling. Naast de reguliere bestuurlijke zaken is onze aandacht uitgegaan naar ontwikkelingen op cultureel terrein binnen Soest zoals jullie misschien in de Soester Courant al hebben gelezen. 
Er komen ontzettend veel nieuwe culturele ontwikkelingen op ons af, en het is de kunst om Artishock daarin een goede plaats te geven en te laten behouden.

Tot onze vreugde hebben we afgelopen maand diverse nieuwe leden mogen begroeten. Dat stimuleert ons en geeft energie om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. 
Het bijzondere van Artishock is dat we het samen doen. Fijn als mensen ook aangeven hierbij te willen horen, door lid te worden. Dat is nodig - ook voor ons draagvlak binnen de gemeente. Dus stimuleer mensen om lid te worden.

We sluiten dit seizoen met alle actieve leden af op zaterdag 25 juli met een drankje en een hapje. In de maand augustus is er dan even rust.

Vanaf 1 september starten we weer met een breder aanbod vanuit alle werkgroepen.

Eind augustus geeft Artishock Berichten het programma en het laatste nieuws. Natuurlijk komt dit digitaal beschikbaar, maar we proberen ook het op de vertrouwde wijze bij jullie te bezorgen.

Hartelijke groet,

Harm Jan Luth - Jozé Rutten-Nass - Gerard Hupperetz - Rob van Beek – Hans Crane - Gijs van der Scheer