Archief Extra Nieuws

Beste leden van Artishock

Het zijn ongekende tijden voor ons allen. Bij de persconferentie op dinsdag is duidelijk geworden dat dit nog wel enige tijd gaat duren. Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Zorg goed voor je geliefden, voor je omgeving en voor jezelf.

logo algemeen hoek

De jaarvergadering die afgelopen vrijdag 3 april niet door kon gaan, zal voorlopig niet gepland kunnen worden. Twee punten zijn echter wel van belang: goedkeuring van het jaarverslag 2019 zoals dat op de site staat (nodig voor de subsidie van de gemeente) en de wisseling van bestuursleden.

Het huidige bestuur heeft een soort “crisisteam” gevormd voor deze periode bestaande uit Harm Jan Luth, Rob van Beek, Semmy Prinsen en Gerard Hupperetz. En natuurlijk is er ook overleg met o.a. de voorzitter van het coördinatoren overleg en de andere bestuursleden, ook de aspirant bestuursleden.

Afgelopen donderdag, 2 april, hebben we (via skype) overlegd over de voortgang: 

Artishock Berichten van april (met het programma van mei) zal niet verschijnen. Wel gaan wij de leden thuis een brief sturen over de gang van zaken bij Artishock.

In april zullen er geen activiteiten zijn en rond 21 april zal duidelijk zijn of we in mei weer beperkt kunnen starten. Houd dan deze site in de gaten! Dan wordt ook bepaald of Artishock Berichten in mei (met programma van juni) weer op de mat zal vallen.

Bekeken zal worden of we activiteiten in juli en/of augustus gaan plannen. Dit omdat we verwachten dat de zomermaanden sowieso anders zullen zijn.

Wij wensen jullie veel sterkte in deze voor velen lastige en voor sommigen hele moeilijke tijd!

Het bestuur vasn Artishock.