Archief Extra Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2020

Vrijdag, 3 april, 20.00 uur

 

-- Afgelast wegens Coronavirus --

 Nieuwe datum volg!

Met genoegen nodigen we alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Artishock op vrijdag 3 april a.s. om 20.00 uur in Artishock.

Agenda

1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
2. Bespreking en vaststelling van de notulen van de Ledenvergadering van 22 maart 2019
3. Toelichting op het Jaarverslag 2019 en de plannen voor 2020 van Bestuur en Werkgroepen
4. Toelichting op de financiële opstellingen door de Penningmeester
5. Verslag van de Kascontrolecommissie en verkiezing van de nieuwe Kascontrolecommissie
6. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van:

• Jaarverslag van Bestuur en Werkgroepen
• Jaarrekening 2019 inclusief de balans
• De definitieve begroting voor 2020

7. Bestuursverkiezing:

• Harm Jan Luth treedt af en is herverkiesbaar; verkiezing indien er meerdere kandidaten zijn
• Ineke van Vlierden-Smit treedt af en is niet herverkiesbaar
• Cees Paul treedt tussentijds af
• Voorstel tot verkiezing van Jozé Rutten-Nass én Gijs van der Scheer tot lid van het bestuur, verkiezing indien er meerdere kandidaten zijn

8. Bestuurszaken
9. Royementen
10. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de vergadering is er om ca. 21.00 uur een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Het geheel zal worden omlijst met livemuziek verzorgd door een jazz trio bestaande uit: Florian Hierdeis gitaar, Marco van Os contra bas en Semmy Prinsen tenor sax.

In de Artishock Berichten vindt u het Formulier ‘Kandidaatstelling voor het Bestuur’ en het Formulier ‘Machtiging tot Stemmen’.

Het Jaarverslag 2019 en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2019 zijn digitaal in te zien.

Jaarverslag 2019

Verslag ALV 2019

Namens het bestuur,
Gerard Hupperetz, secretaris