Home

Artishock stappenplan heropening

Met de toenemende vaccinatiegraad en de betere weersomstandigheden, lijkt het er dan echt op dat Artishock weer opengaat. Natuurlijk geleidelijk en volgens de richtlijnen die door diverse overheden worden verstrekt en zo af en toe worden aangepast: niets is zeker.
Maar zo ziet het plan er op dit moment uit:

Vanaf 19 mei is kunst en cultuurbeoefening binnen weer toegestaan
Beoefening, dus nog geen publiek! Hoera voor onze werkgroepen zoals de tekenclub, zang en theatersport.

Vanaf 9 juni zijn vervolgens de culturele instellingen voor publiek weer open.
Onze Galerij, de debatclubs en zeker ook het filmhuis mogen aan de slag.

Vanaf een later moment zijn de evenementen (waar echt veel publiek komt) weer toegestaan.

Het bestuur

Van het bestuur

Stappenplan heropening

Met de toenemende vaccinatiegraad en de betere weersomstandigheden, lijkt het er dan echt op dat Artishock weer opengaat.
Natuurlijk geleidelijk en volgens de richtlijnen die door diverse overheden worden verstrekt en zo af en toe worden aangepast: niets is zeker.

Maar zo ziet het plan er op dit moment uit:

Vanaf 19 mei is kunst en cultuurbeoefening binnen weer toegestaan

Beoefening, dus nog geen publiek!
Hoera voor onze werkgroepen zoals de tekenclub, zang en theatersport.

Vanaf 9 juni zijn vervolgens de culturele instellingen voor publiek weer open.

Onze Galerij, de debatclubs en zeker ook het filmhuis mogen aan de slag.

Op een kater moment zijn de evenementen (waar echt veel publiek komt) weer toegestaan.

Let op:

Bij dit alles gelden nog steeds de basisregels van 1,5 meter afstand, het
regelmatig wassen van je handen en vooral eigen voorzichtigheid.

Heb je klachten: blijf thuis!!!

Voor Artishock geldt bovendien dat de werkgroepen zich binnen de richtlijnen comfortabel moeten voelen. Elke werkgroep beslist voor zichzelf of, wanneer en onder welke voorwaarden activiteiten weer kunnen worden opgepakt. Onze website is hiervoor het medium om in de gaten te houden.

Pas tegen het eind van de zomer, zo is de verwachting nu, kunnen de beperkende maatregelen van 1,5 meter afstand worden opgeheven. Vanaf die tijd is het business as usual. Daar kijken we naar uit!

Festival en vernieuwing

Bestuurlijk wordt ondertussen niet stil gezeten. Het overleg over een cultuurfestival in Soest (en Soesterberg) vordert gestaag. Deze maand zijn er voorstellen richting de gemeenteraad gegaan en we verwachten dat eind september het festival zijn plaats krijgt. Natuurlijk is Artishock dan van de partij! Maar er is meer. We kijken ook naar hoe Artishock zich vernieuwt, nieuwe mensen trekt, levendig en bruisend blijft.

Met andere woorden:
Hoe maken we het moois dat Artishock te bieden heeft beter bekend bij niet-leden?
Hoe komen we in contact met nieuwe mensen?
Hoe vertellen we het verhaal dat je bij Artishock echt kan méédoen en dat er plaats is voor nieuwe initiatieven?

Op diverse manieren en op diverse plekken wordt daarover binnen Artishock nu nagedacht. In het publicitaire geweld dat hopelijk rondom het cultuurfestival plaatsvindt ziet het bestuur een kans om dit doel dichterbij te brengen. Maar daarvoor zal nog het nodige moeten gebeuren.

Wie doet wat binnen het bestuur?

Communicatie, dat weten we allemaal, kan altijd beter. Wie moet je bijvoorbeeld binnen het bestuur aanspreken als je ergens mee zit, een vraag of idee hebt? Om die vraag te kunnen beantwoorden stelde het bestuur een lijstje met aandachtspunten op, gekoppeld aan de namen van bestuursleden. Dit lijstje vind je binnenkort op de website onder het kopje “bestuursleden”. Weer een stap vooruit in de communicatie hopen we.

Haretlijke groet,

Harm Jan Luth – Jozé Rutten-Nass – Gerard Hupperetz – Rob van Beek – Hans Crane – Gijs van der Scheer