Home

Artishock in lock down

Het is niet anders. Tot zeker 29 april 2021 gaat Artishock dicht. Alle al geplande activiteiten tot die tijd zijn geannuleerd. Artishock gaat natuurlijk proberen de verloren tijd in te halen

Met alle werkgroepen kijken we vooruit én werken samen aan een mooi cultureel aanbod in 2021. We hopen en rekenen erop jullie allemaal weer snel te zien.

Het bestuur

Van het bestuur

Besturen is vooruitzien en op dit moment wordt binnen Artishock op allerlei plekken nagedacht over de tijd die komen gaat, namelijk dat Nederland – en Artishock – weer open is. Als de voortekenen niet liegen zou in de zomer het ergste achter de rug kunnen zijn. Welke activiteiten kunnen het eerst van start en hoe genereren we hiervoor aandacht bij het publiek, zijn vragen die nu leven. 

Het bestuur participeert ook actief in het overleg dat de gemeente Soest organiseert met de cultuursector naar aanleiding van de Corona-crisis. Zo waren we aanwezig bij de raadvergadering over dit onderwerp op 24 maart en zijn we zeer actief betrokken bij verkenningen over een mogelijk  ‘cultuurfestival’ waarmee beoogd wordt om de heropening van de culturele sector in Soest en Soesterberg onder de aandacht te brengen. In de komende ArtishockBerichten hopen we hier meer over te kunnen vertellen. 

Natuurlijk hebben we - zo goed en zo kwaad als dat tijdens de Corona-crisis kan - ook de formaliteiten in ons verenigingsleven verzorgd: de leden hebben ingestemd met het gevoerde beleid van de vereniging in 2020. Er was gelukkig veel waardering voor de gepubliceerde verslaglegging in tekst en cijfers. Deze waardering willen we zeker ook delen met de samenstellers van het Jaarverslag: Emily en Hugo Heijna. Samen met vormgeefster Mayke Brands hebben zij de afgelopen 10 jaar zorggedragen voor onze Jaarverslagen (in druk en digitaal).
Zodra de overheid het toestaat wil het bestuur overigens via een ledenvergadering graag weer in gesprek met de leden komen over alles wat in onze vereniging speelt. Gewoon bijpraten en ons herpakken.

Het is ondertussen hartverwarmend om op allerlei plekken te zien dat werkgroepen, coördinatoren en vele anderen staan te trappelen om de activiteiten bij Artishock weer op te pakken. We zijn een vitale vereniging en het belooft een hele mooie zomer worden.

Haretlijke groet,

Harm Jan Luth – Jozé Rutten-Nass – Gerard Hupperetz – Rob van Beek – Hans Crane – Gijs van der Scheer