Jazz

Zaterdag 7 april: Workshop improvisatie voor jazz amateurs, aanvang 13.00 uur.1804Workshop IanBoelens

Veel amateur (jazz)musici kunnen wel wat improviseren, maar hebben het gevoel dat het beter zou kunnen. Vaak wordt aangenomen dat je min-of-meer ‘vanzelf’ een goede solo zou moeten kunnen spelen. De realiteit is echter dat alle goede jazz solisten zich eerst hebben verdiept in de kunst van het soleren, om zo die vloeiend klinkende solo’s te kunnen spelen. Een van de sleutels om solo’s te verbeteren is het beter begrijpen en toepassen van toonladders in de jazz.

In deze workshop, een verdieping van de vorige, wordt dieper ingegaan op de relatie tussen akkoorden, toonladders, en toonsoorten. Deze kennis, en het gebruik hiervan in de jazz, zal de deelnemers in staat stellen beter te improviseren over (jazz) akkoordenschema’s. De meest gebruikte akkoordenreeksen uit de jazz dienen weer als uitgangspunt, maar deze keer zullen ook enkele bekende standards uit de jazzpraktijk worden bekeken, en zullen deze inzichten uitgeprobeerd kunnen worden.

De workshop wordt gegeven door Ian Boelens, een gitarist met een lange professional podium carrière. Daarnaast is hij ook een zeer ervaren muziekdocent en de sessieleider op de vrijdagavond sessie voor jazzamateurs.

Om deel te kunnen nemen aan deze workshop is vereist dat je op je instrument beschikt over de vaardigheid om de gangbare majeur en mineur toonladders uit het hoofd te kunnen spelen. Deelname aan de vorige workshop is weliswaar een pre, maar niet strikt noodzakelijk. Alle in de jazz gangbare solo instrumenten zijn welkom.

Deelnemers krijgen het gebruikte materiaal van de workshop mee naar thuis, om verder mee te kunnen werken.
Neem contact op met Ian Boelens voor evt. vragen.