Jazz

Zaterdag 21 oktober: Workshop improvisatie voor jazzamateurs, 13.00 - 17.00 uur.


Veel amateur (jazz)musici kunnen wel wat improviseren, maar hebben het gevoel dat ze er niet echt verder mee komen. Vaak denken ze dat je min-of-meer ‘vanzelf’ een goede solo zou moeten kunnen spelen. De realiteit is echter dat ook de grote jazzartiesten zich ook hebben verdiept in de kunst van het soleren, om zo die vloeiend klinkende solo’s te kunnen spelen. Wist je bijvoorbeeld dat het juist kunnen begrijpen en toepassen van toonladders een van de sleutels is om een lekker klinkende solo te kunnen opbouwen?

1710WorkshopIan BoelensIn deze workshop wordt ingegaan op de relatie tussen toonladders, akkoorden en toonsoorten, en vooral hoe de kennis en het gebruik hiervan de deelnemers kan helpen makkelijker en beter te improviseren over (jazz) akkoordenschema’s. De deelnemers worden dus geholpen bij het inzichtelijk maken, maar ook in het praktisch gebruik van deze toonladders bij improvisatie. Hierbij zal ter verduidelijking gebruik gemaakt worden van de meest gebruikte akkoordenreeksen uit de jazzpraktijk.

De workshop wordt gegeven door Ian Boelens, een gitarist met een lange professional podium carriere. Daarnaast is hij ook een zeer ervaren muziekdocent en de sessieleider op de vrijdagavond sessie voor jazzamateurs.

Om deel te kunnen nemen aan deze workshop is vereist dat je op je instrument (*) beschikt over de vaardigheid om de gangbare majeur en mineur toonladders uit het hoofd te kunnen spelen. Alle in de jazz gangbare solo instrumenten zijn welkom.

(*) De workshop is bedoeld voor melodische solo-instrumentalisten die gangbaar zijn in de jazz, zoals blazers, pianisten, bassisten en gitaristen. (Géén drummers!).

Deelnemers krijgen het gebruikte materiaal van de workshop mee naar thuis, om verder mee te kunnen werken.

Tijd:
13.00 uur - 17.00 uur.

Plaats:
Artishock, Steenhoffstraat 46a, Soest

Kosten:
De kosten voor de workshop bedragen € 20,- (dit is inclusief bezoek aan het concert op die avond van Artvark Saxophone Quartet).
Koffie en thee zijn inbegrepen in de prijs.

Deelname:
Je deelname is definitief als je het bedrag hebt overgemaakt op rekeningnummer NL33INGB0009355949 t.n.v. C.R. van Ewijk.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je terecht bij Ian Boelens