Film
  Des Hommes et des Dieux - Xavier Beauvois - Fr - 2010 - 120 minuten  
  Des Hommes et des Dieux  
gew            

Regisseur: Xavier Beauvois
Acteurs: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Roschdy Zem, Olivier Rabourdin, Sabrina Ouazani

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid.
Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio en ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Wanneer een aantal buitenlandse werknemers door een Islamitisch fundamentalistische groep wordt vermoord, biedt het leger hen bescherming aan, wat ze weigeren. Na decennia van vreedzaam samenleven worden de monniken gedwongen een kant te kiezen in het conflict tussen de corrupte overheid en fundamentalistische rebellen.
Deze Franse Oscar-inzending trok in het thuisland ruim twee miljoen bezoekers.

Filmhuis Logo Hor CMYK Hart voor Film v09 50

Dit is de eerste van vijf films die Filmhuis Artishock vertoont in het kader van “Harten 5”, als onderdeel van 50 jaar Artishock. “Harten 5” houdt in dat het programma op vijf zondagavonden wordt ingevuld door gastprogrammeurs, mensen uit de Soester samenleving die zich van harte inzetten op verschillende gebieden. Vóór iedere film is er een kort interview met de gastprogrammeurs en uiteraard is er na afloop alle ruimte voor een nabespreking. 
Je kan voor elke film apart reserveren, maar er is ook een Passe Partout voor alle 5 avonden beschikbaar. Deze kost € 32,50 / leden Artishock € 22,50. Apart te reserveren op de website.
Des Hommes en des Dieux is de keuze van ds. Wim Kievit en Martin van Doesburg namens De Raad van Kerken Soest.

‘Des Hommes et des Dieux’ (over mensen en goden) van de Franse regisseur Xavier Beauvois speelt zich af in en rond een klooster in de bergen in Algerije ten tijde van het gewelddadig conflict tussen fundamentalistische vrijheidsstrijders en het corrupte Algerijnse regeringsleger in de jaren negentig. De film, die in 2010 de Grand Prix in Cannes won, is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. 
In het klooster wonen en werken acht Franse monniken. Binnen het klooster leven de broeders een stil, contemplatief en vreedzaam bestaan. Ze zijn sterk verbonden met het dorp in de buurt. Met respect voor het geloof en de levenswijze van hun islamitische dorpsgenoten geven ze er medische zorg en helpen ze bij allerlei praktische en sociale zaken.
Dit vreedzame leven komt onder druk te staan als er in de streek steeds meer fundamentalistisch geïnspireerd geweld plaatsvindt. De broeders komen meer en meer onder druk te staan van enerzijds de terroristen die middelen en medische zorg eisen en anderzijds de autoriteiten, die de monniken het liefst zien vertrekken omdat ze de terroristen bijstaan.
Wat moeten ze doen: blijven of vertrekken? Sommige broeders neigen ertoe een veiliger plaats te zoeken, anderen willen blijven. Op aandringen van de lokale bevolking en ingegeven door hun roeping kiezen de monniken unaniem om op hun post te blijven. Een keuze die niet zonder gevolgen blijft.

‘Des Hommes et des Dieux’ maakt indruk. Het tekent de kracht van een geloof in zijn mooie kant: als bron van co-existentie, medemenselijkheid en vrede. Het sluit de ogen niet voor het feit dat een geloof ook tot blind fanatisme en geweld kan leiden. De film roept ook vragen op. Als het gaat om liefde: hoe ver kun je gaan? Als het gaat om geweld: tot hoever laat je het komen?
Met deze filmkeuze onderstreept De Raad van Kerken Soest het fundamentele belang van compassie en tolerantie, van oprechte menselijkheid en van een religie waarin die menselijkheid een gezicht krijgt. Tegelijk klinkt er in deze film iets door van het christelijk geloof waar de Raad van Kerken zich nauw mee verbonden voelt en herkent zij in levenswijze en de keuzes die de monniken maken, de liefde en de vrede waar Jezus tot zijn laatste adem toe voor stond.

Zondag 29 oktober, 19:30 uur.


Reserveren is alleen mogelijk na (eenmalig gratis) registreren op deze website!

Als je vroegtijdig op de hoogte wil zijn van onze programmering,
om bijvoorbeeld als eerste te kunnen reserveren,
abonneer je dan gratis op onze maandelijkse Filmhuis Nieuwsbrief.

logo filmhuis liggend